DeskGate yazlmnn network takibi yapma yetene簨 bulunmaktadr. Yani yazlm, irket personellerinizin hangi internet sitelerine girdi簨ni sizler i蓾n raporlar. Yazlm, pek 蔞k byk irket tarafndan kullanlmaktadr. 畤ellikle personellerinin verimini arttrmak isteyen irketler, bu konuda DeskGate yazlmnnn network trafi簨 izleme 驆elli簨nden yararlanyor.

Yaplan aratrmalara g顤e, irket personelleri gnde 75 dakika boyunca, bilgisayarn i d ama蔮ar i蓾n kullanmaktadr. Fakat DeskGate yazlm kullanan irketlerde bu durumun meydana gelme ihtimali son derece azdr. ドlanlarnz, bilgisayarlarnn takip edildi簨ni bildikleri i蓾n, bilgisayarlar i dnda bir ama i蓾n kullanmazlar. Bu da personel verimini olduk蓷 arttran bir unsur olacaktr.

DeskGate, yaz bal蹥mzda da belirtmi oldu繠muz gibi ayn zamanda bir gvenlik yazlmdr.

DeskGate hakknda daha detayl bilgilere ulamak isterseniz,
Web sayfas: www.deskgate.com
戠tibat numaras: 0216 388 6635